Χωρίς-τίτλο111Η εταιρία Agroexelixis έχει ανοίξει τις πόρτες της στον αγρότη από το 2008 και είναι πρωτοπόρα εταιρία στη μελέτη επίβλεψη υποστήριξη και φυτοπροστασία.

Η έδρα της είναι στη διασταύρωση Μαρίνας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:

Τηλ: 2332 045 100