Από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Ημαθίας καλούνται όλοι οι διαιτητές της ΕΠΣ Ημαθίας (εν ενεργεία και μη) να υποβάλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας τις δηλώσεις προσφοράς υπηρεσιών – διοριστήριο για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.

Οι δηλώσεις μπορούν να κατατίθενται από τους διαιτητές (εν ενεργεία και μη) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, καθημερινά και κατά τις ώρες 9.00 –13.00 και Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 17.00 – 19.00, μαζί με πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν τακτοποιήσει προηγουμένως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΠΣ Ημαθίας.

Οι διαιτητές που δεν υποβάλουν δήλωση προσφοράς υπηρεσιών στο παραπάνω χρονικό διάστημα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στους αντίστοιχους πίνακες της ΕΠΣ Ημαθίας.

Επίσης, θα πρέπει να κατατεθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ διαγνώσεις από καρδιολόγο, οφθαλμίατρο, αφού διενεργηθούν οι ανάλογες εξετάσεις.