2-1 Το γκολ του Θωμά Παπαδόπουλου – Βέροια 2-1… από GSBN