Κατηγορίες
B ΕΠΣ Ημαθίας

Α2 Ερασιτεχνική (Β’ όμιλος) – Όλο το πρόγραμμα

μπαλα151η / 12η

Θύελλα Στενημάχου – ΓΑΣ Κοπανού, Ολυμπιακός Νάουσας – Ακαδημία Βέροιας, Μακεδόνας Βέροιας – Απόλλων Λυκογιάννης, Ελπίδα Μονοσπίτων – ΓΑΣ Ροδοχωρίου, Κεραυνός Επισκοπής – Δόξα Νάουσας, ΑΕΠ Βέροιας – ΑΣ Ειρηνούπολης

2η / 13η

Ολυμπιακός Νάουσας – Θύελλα Στενημάχου, ΓΑΣ Κοπανού – Μακεδόνας Βέροιας, Ακαδημία Βέροιας – Ελπίδα Μονοσπίτων, Απόλλων Λυκογιάννης – Κεραυνός Επισκοπής, ΓΑΣ Ροδοχωρίου – ΑΕΠ Βέροιας, ΑΣ Ειρηνούπολης – Δόξα Νάουσας

3η / 14η

Θύελλα Στενημάχου – Μακεδόνας Βέροιας, Ελπίδα Μονοσπίτων – Ολυμπιακός Νάουσας, Κεραυνός Επισκοπής – ΓΑΣ Κοπανού, ΑΕΠ Βέροιας – Ακαδημία Βέροιας, ΑΣ Ειρηνούπολης – Απόλλων Λυκογιάννης, Δόξα Νάουσας – ΓΑΣ Ροδοχωρίου

4η / 15η

Ελπίδα Μονοσπίτων – Θύελλα Στενημάχου, Μακεδόνας Βέροιας – Κεραυνός Επισκοπής, Ολυμπιακός Νάουσας – ΑΕΠ Βέροιας, ΓΑΣ Κοπανού – ΑΣ Ειρηνούπολης. Ακαδημία Βέροιας – Δόξα Νάουσας, ΓΑΣ Ροδοχωρίου – Απόλλων Λυκογιάννης

5η / 16η

Θύελλα Στενημάχου – Κεραυνός Επισκοπής, ΑΕΠ Βέροιας – Ελπίδα Μονοσπίτων, ΑΣ Ειρηνούπολης – Μακεδόνας Βέροιας, Δόξα Νάουσας – Ολυμπιακός Νάουσας, ΓΑΣ Ροδοχωρίου – ΓΑΣ Κοπανού, Απόλλων Λυκογιάννης – Ακαδημία Βέροιας

6η / 17η

ΑΕΠ Βέροιας – Θύελλα Στενημάχου, Κεραυνός Επισκοπής – ΑΣ Ειρηνούπολης, Ελπίδα Μονοσπίτων – Δόξα Νάουσας, Μακεδόνας Βέροιας – ΓΑΣ Ροδοχωρίου, Ολυμπιακός Νάουσας – Απόλλων Λυκογιάννης, ΓΑΣ Κοπανού – Ακαδημία Βέροιας

7η / 18η

Θύελλα Στενημάχου – ΑΣ Ειρηνούπολης, Δόξα Νάουσας – ΑΕΠ Βέροιας, ΓΑΣ Ροδοχωρίου – Κεραυνός Επισκοπής, Απόλλων Λυκογιάννης – Ελπίδα Μονοσπίτων, Ακαδημία Βέροιας – Μακεδόνας Βέροιας, ΓΑΣ Κοπανού – Ολυμπιακός Νάουσας

8η / 19η

Δόξα Νάουσας – Θύελλα Στενημάχου, ΑΣ Ειρηνούπολης – ΓΑΣ Ροδοχωρίου, ΑΕΠ Βέροιας – Απόλλων Λυκογιάννης, Κεραυνός Επισκοπής – Ακαδημία Βέροιας, Ελπίδα Μονοσπίτων – ΓΑΣ Κοπανού, Μακεδόνας Βέροιας – Ολυμπιακός Νάουσας

9η / 20η

Θύελλα Στενημάχου – ΓΑΣ Ροδοχωρίου, Απόλλων Λυκογιάννης – Δόξα Νάουσας, Ακαδημία Βέροιας – ΑΣ Ειρηνούπολης, ΓΑΣ Κοπανού – ΑΕΠ Βέροιας, Ολυμπιακός Νάουσας – Κεραυνός Επισκοπής,  Μακεδόνας Βέροιας – Ελπίδα Μονοσπίτων

10η / 21η

Απόλλων Λυκογιάννης – Θύελλα Στενημάχου, ΓΑΣ Ροδοχωρίου – Ακαδημία Βέροιας, Δόξα Νάουσας – ΓΑΣ Κοπανού, ΑΣ Ειρηνούπολης – Ολυμπιακός Νάουσας, ΑΕΠ Βέροιας – Μακεδόνας Βέροιας, Κεραυνός Επισκοπής – Ελπίδα Μονοσπίτων

11η / 22η

Ακαδημία Βέροιας – Θύελλα Στενημάχου, ΓΑΣ Κοπανού – Απόλλων Λυκογιάννης, Ολυμπιακός Νάουσας – ΓΑΣ Ροδοχωρίου, Μακεδόνας Βέροιας – Δόξα Νάουσας, Ελπίδα Μονοσπίτων – ΑΣ Ειρηνούπολης, Κεραυνός Επισκοπής – ΑΕΠ Βέροιας