Κατηγορίες
Γ Εθνική / Τοπικά

Χρηματικά πρόστιμα σε τρεις ομάδες της Γ Εθνικής

Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Κηρύσσει το εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία «Προοδευτική Νεολαία» ελεγκτέο για πειθαρχικά αδικήματα που τελέστηκαν στις 24.3.2019, στον αγώνα Γ’ Εθνικής Κατηγορίας μεταξύ των ομάδων των σωματείων με τις επωνυμίες «Προοδευτική Νεολαία» και «ΟΦ Ιεράπετρα» στο Δ.Γ. ΝΙΚΑΙΑΣ. Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο χρηματική ποινή ύψους χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800).

Κηρύσσει το εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία Αχαρναϊκός ελεγκτέο για πειθαρχικό αδίκημα που τελέστηκε στις 24.3.2019 στον αγώνα Γ’ Εθνικής Κατηγορίας μεταξύ των ομάδων των σωματείων με τις επωνυμίες «Αχαρναϊκός» και «Νίκη Τραγανού». Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο χρηματική ποινή ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Κηρύσσει το εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία «Νεαπόλεως ΑΕ» ελεγκτέο για πειθαρχικά αδικήματα που τελέστηκαν στις 24-3-2019, στον αγώνα Γ’ Εθνικής Κατηγορίας μεταξύ των ομάδων των σωματείων με τις επωνυμίες «Νεαπόλεως ΑΕ» και «Εθνικός ΟΦΠΦ» στο γήπεδο Νεάπολης Λασιθίου. Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο χρηματική ποινή ύψους χιλίων εκατόν εξήντα επτά (1.167) ευρώ.

Διατάσσει τον επανορισμό του ποδοσφαιρικού αγώνα της Γ΄ Κατηγορίας Γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2018-2019, που είχε αρχικά ορισθεί για τις 24.3.2019, αλλά δεν διεξήχθη, μεταξύ των ομάδων των αθλητικών σωματείων με τις επωνυμίες «Αθλοπαιδιών ΚΩ» και «Ηρακλής Μαριτσών», μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την έκδοση αυτής της απόφασης.