Κατηγορίες

Υπενθύμιση για την Κάρτα Υγείας από την ΕΠΣ Κοζάνης

Πλησιάζει το πέρας της παράτασης που δόθηκε για την εφαρμονή της Κάρτας Υγείας Αθλητή.

Με έγγραφό της η ΕΠΟ γνωστοποιεί ότι η καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη της εφαρμογής των διατάξεων του σχετικού νόμου για την “Κάρτα Υγείας Αθλητή”, μετά και την παράταση που δόθηκε από τα αρμόδια υπουργεία, έχει οριστεί για την 31η Ιουλίου 2019.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος, ώστε κατά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία να έχουν εφοδιαστεί όλοι οι αθλούμενοι ποδοσφαιριστές με την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

error: Protected