Κατηγορίες
Διάφορα - Συνεργάτες

Η Easy Education στηρίζει τη βιβλιοθήκη της Βέροιας στην παρουσία της στις Βρυξέλλες

H Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, θα είναι η μοναδική Ελληνική Βιβλιοθήκη που θα εκπροσωπηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εκδήλωση «Generation Code: Born at the Library», που θα διοργανωθεί την Τρίτη 8 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας θα είναι μία από τις 76 συμμετοχές, 25 χωρών και θα παρουσιάσει ένα δείγμα από τις πολυάριθμες και καινοτόμες δράσεις τεχνολογίας τις οποίες διοργανώνει για τα μέλη της, όπως ρομποτική, 3d printing, Virtual Reality, Electric Circuits).

Πρόκειται για μια συνάντηση βιβλιοθηκών απ όλη την Ευρώπη και ευρωβουλευτών η οποία πραγματοποιείται στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, στο πλαίσιο των δράσεων για την “Εβδομάδα του Κώδικα”. Ο Οργανισμός Public Libraries 2030 είναι αυτός που διοργανώνει το «Generation Code: Born at the Library», μια διαδραστική έκθεση, όπου παρουσιάζονται τα κορυφαία καινοτόμα ψηφιακά εκθέματα από δημόσιες βιβλιοθήκες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο ίδιος οργανισμός, έχει δημιουργήσει, επίσης, την ομάδα MEP Library Lovers group, η οποία αποτελεί μία σημαντική “γέφυρα” μεταξύ βιβλιοθηκών και ευρωβουλευτών. Η συγκεκριμένη ομάδα ενώνει ευρωβουλευτές απ’ όλο το πολιτικό φάσμα και τα κράτη μέλη της Ε.Ε., με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη τους για τις βιβλιοθήκες.

Στην Ευρώπη, οι 65.000 δημόσιες βιβλιοθήκες της, αποτελούν έναν προσβάσιμο και ασφαλή χώρο για τα μέλη τους, παιδιά και ενήλικες. Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια υπήκοοι της Ε.Ε. παρακολουθούν μαθήματα ψηφιακής παιδείας στη βιβλιοθήκη τους και καταρτίζονται με βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Η παρουσία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας στις Βρυξέλλες, γίνεται με τη βοήθεια του “Κέντρου δια βίου μάθησης Easy Education” που είναι υποστηρικτής της για το 2019.

Βασικός δωρητής για το 2019 είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.)

moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected