Κατηγορίες
Γ Εθνική / Τοπικά

Γ Εθνική : Απορρίφθηκε η ένσταση του ΓΣ Αλμυρού, πρόστιμα σε Αστέρα Ιτέας, ΑΠΟ Κερατσίνι, Νίκη Αγκαθιάς, Καλλιθέα και Φωστήρα

Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση επί της υπόθεσης κατά του σωματείου με την επωνυμία Α.Ο. Σειρήνα.

Κηρύσσει το εγκαλούμενο σωματείο Αστέρα Ιτέας πειθαρχικά ελεγκτέο για πειθαρχικό αδίκημα που τελέσθηκε στις 20.10.2019, κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, μεταξύ των ομάδων Αστέρας Ιτέας και Θιναλιακός στο δημοτικό γήπεδο Ιτέας. Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο χρηματική ποινή ύψους τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (334) ευρώ.

Επιβάλλει στον 2ο εγκαλούμενο Ιωάννη Αραβαντινό, αξιωματούχο, τις ποινές: ι) της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για είκοσι μία (21) ημέρες και ιι) της χρηματικής ποινής ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, του 1ου εγκαλούμενου σωματείου με την επωνυμία Κερατσίνι Α.Π.Ο. ευθυνόμενου εις ολόκληρον με τον 2ο, για αδίκημα που τελέσθηκε στις 20.10.2019 στον ποδοσφαιρικό αγώνα (Γ’ Εθνική Κατηγορίας) μεταξύ των ομάδων των σωματείων Κερατσίνι ΑΠΟ και Εθνικός ΟΦΠΦ στο δημοτικό γήπεδο Κερατσινίου. Απειλεί σε βάρος του εγκαλουμένου σωματείου χρηματική ποινή ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (1.667€) σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής που επιβλήθηκε στον 2ο εγκαλούμενο,

Απορρίπτει την ένσταση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΓΣ Αλμυρού κατά του σωματείου Α.Ο. Σελλάνων.

Κηρύσσει απαράδεκτη την ασκηθείσα με αριθμό 35890/21-10-2019 πειθαρχική δίωξη του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων κατά του σωματείου Δόξα Θεολόγου.

Επιβάλλει στον δεύτερο εγκαλούμενο, Μιχαήλ Ματσούκα, εκπρόσωπο του πρώτου εγκαλουμένου σωματείου Νίκη Αγκαθιάς, τις εξής ποινές: (i) χρηματική ποινή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ (834€), του πρώτου εγκαλουμένου σωματείου ευθυνομένου ως προς την εν λόγω χρηματική ποινή εις ολόκληρον με αυτόν και (ii) ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες, για αδίκημα που τελέσθηκε κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Νίκη Αγκαθιάς και Αστραπή Μεσοποταμίας στο Δ.Δ. Αγκαθιάς στις 20/10/2019. Απειλεί σε βάρος του εγκαλουμένου σωματείου χρηματική ποινή ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (1.667€) σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής που επιιβλήθηκε στον δεύτερο εγκαλούμενο.

Επιβάλλει στο εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία Φωστήρας Αθηνών χρηματική ποινή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και στο εγκαλούμενο σωματείο Καλλιθέα χρηματική ποινή ύψους τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (334) ευρώ, για πειθαρχικά αδικήματα που τελέσθηκαν στον μεταξύ τους αγώνα για το πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής στο γήπεδο Ταύρου στις 13/10/2019.

error: Protected