Κατηγορίες
Διάφορα - Συνεργάτες

Τι είναι η Σχολική ψυχολογία και ποιος είναι ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου (του Αντώνη Καραβασίλη)

Γράφει ο Αντώνης Καραβασίλης, Σχολικός Ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. Aφορά στην παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, δηλαδή, στους μαθητές όλων των ηλικιών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), στις οικογένειές τους, στους εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και στους υπόλοιπους φορείς και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης, ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο και στην οικογένεια, η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ανθεκτικότητας του μαθητικού πληθυσμού και του συνόλου της σχολικής κοινότητας και η προαγωγή της συνεργασία.

Ο σχολικός ψυχολόγος εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές σε ατομικό, ομαδικό και συστημικό επίπεδο. Τα μέσα που διαθέτει και οι διαδικασίες που ακολουθεί είναι τα ψυχοδιαγνωστικά τεστ σταθμισμένα ή μη (αξιολόγησης της μάθησης, κοινωνικής και συναισθηματικής επάρκειας), η παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού και του περιβάλλοντός του, και η κλινική συνέντευξη με το παιδί, την οικογένειά του, τους εκπαιδευτικούς του και τους άλλους ειδικούς που το πλαισιώνουν.

*Ο Αντώνης Καραβασίλης είναι Σχολικός Ψυχολόγος-παιδοψυχολόγος. Πραγματοποίησε τις σπουδές στου στην ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Στην συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό πάνω στη σχολική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (University of Nicosia) από το οποίο αποφοίτησε με άριστο βαθμό Α.

Παράλληλα έχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια πάνω στην παιδοψυχολογια, τις μαθησιακές δυσκολίες,τα αναπτυξιακά σύνδρομα και τον αυτισμό. Στο παρελθόν εχει εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό τομεα (σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στα πλαισια του προσφυγικού ζητήματος και σε σωματείο ειδικής αγωγής), στο δημόσιο (δημόσια υπηρεσία Κ.Ε.Σ.Υ πρώην ΚΕΔΔΥ) και στο ΕΕΕΕΚ Βέροιας.

Αυτή την περίοδο συνεργάζεται με το Διεπιστημονικό Θεραπευτικό Κέντρο του κ. Στέφανου Τσίλη, Θεσσαλονίκης 43 στη Βέροια
Τηλ επικοινωνίας : 6982533842