Κατηγορίες
Διάφορα - Συνεργάτες

ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: Κλείστε μία θέση άμεσα & εξασφαλίστε αναγνωρισμένη ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ εξ αποστάσεως!

Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης Easy Education σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ οργανώνουν και υλοποιούν τα παρακάτω εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα:

Αιτήσεις έως και 30 Ιουνίου 2020

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Ετήσια επιμόρφωση 9 μήνες – 450 ώρες εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα σε προσλήψεις για τις δομές εκπαίδευσης προσφύγων.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Ετήσια επιμόρφωση 9 μήνες – 450 ώρες εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο προσδίδει μοριοδότηση σε δομές Α’Βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ): Ολιστική Προσέγγιση

Ετήσια επιμόρφωση 9 μήνες – 450 ώρες εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο εντάσσει τους ενδιαφερόμενους στους επικουρικούς πίνακες, αναγνωρίζεται στους πίνακες αναπληρωτών, δίνει τη δυνατότητα απόσπασης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς στα ΣΜΑΕ και προσμετράται σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Επιμόρφωση 2 μήνες – 200 ώρες εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις τους ΕΟΠΠΕΠ, αντικαθιστώντας τις 150 ώρες διδακτικής προϋπηρεσίας.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Θετική Ψυχολογία

Ετήσια επιμόρφωση 9 μήνες – 600 ώρες εξ αποστάσεως

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά θετικά συναισθήματα και θετικές εμπειρίες, και να αναγνωρίζουν και να αναπτύσσουν το δυναμικό των ίδιων και όσων είναι γύρω τους.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ // 13.07.2020

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Πώς θα παρακολουθώ την επιμόρφωση;
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την μικτή (blended) εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα από την έναρξη του σεμιναρίου.

Τι εκπαιδευτικές απαιτήσεις έχει από εμένα το πρόγραμμα ;
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους συγκεκριμένες εργασίες. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να έχουν απαντήσει σε 12 κουίζ (1 για κάθε ενότητα), με συγκεκριμένο ποσοστό επιτυχίας 60%.

Τι θα λάβω με το πέρας του προγράμματος;

  • Βεβαίωση Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου
  • Μοριοδότηση: Τα εξ αποστάσεως σεμινάρια αποτελούν προσόντα διορισμού σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών -και όχι μόνο-, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.
  • Αυξημένα επαγγελματικά προσόντα ανάλογα του θεματικού αντικειμένου.
  • ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο 100 ωρώνστην Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους.

Ποιο είναι το κόστος τους προγράμματος;
Το κόστος των προγραμμάτων είναι χαμηλό παρά τη διασφαλισμένη ποιότητα κατά την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, διατίθενται προβλεπόμενες εκπτώσεις της τάξεως έως και 50% σε κοινωνικές κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση, πλην της προεξόφλησης, το ανερχόμενο ποσό διακανονίζεται σε δόσεις. Για το κόστος παρακολούθησης του καθενός προγράμματος μπορείτε να δείτε το αναλυτικό μενού «Κόστος Προγράμματος» από το μενού ή πατήστε:

Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση: Ολιστική προσέγγιση
Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Θετική Ψυχολογία
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Πως μπορώ να εγγραφώ σε πρόγραμμα που με ενδιαφέρει;
1.Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση.

2. Ακολουθήστε τα βήματα ολοκλήρωσης της εγγραφής σας που θα σας αποσταλούν σε ένα αυτόματο απαντητικό email μετά την υποβολή της φόρμας σας.

Τηλέφωνο (help desk 10:00πμ – 16:00μμ): 210 3009703

Fax: 210 300 97 04
E-mail: [email protected]
Web site: https://kedivim.panteion.gr