Κατηγορίες
Γ Εθνική / Τοπικά

Χρηματικά πρόστιμα σε δύο ομάδες της Γ Εθνικής

Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Κηρύσσει τον Ακράτητο πειθαρχικώς ελεγκτέο και του επιβάλλει χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ, για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα Γ΄ Εθνικής κατηγορίας περιόδου 2020-2021 με αντίπαλο τον Αίαντα στις 11/10 στο Δημοτικό Στάδιο Σαλαμίνας.

Επιβάλλει στον κ. Παύλο Δήμου, εκπρόσωπο του Μακεδονικού, για πειθαρχικές παραβάσεις στον αγώνα Γ’ Εθνικής Κατηγορίας 2020-2021, με αντίπαλο τη Θύελλα Σαρακηνών στο γήπεδο Μακεδονικού Νεάπολης στις 11/10/2020, τις εξής ποινές: (α) χρηματική ποινή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ (834€), του πρώτου εγκαλουμένου σωματείου ευθυνομένου ως προς την εν λόγω χρηματική ποινή εις ολόκληρον με αυτόν και (β) ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για είκοσι μία (21) ημέρες. Απειλεί σε βάρος του Μακεδονικού χρηματική ποινή ποσού χιλίων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ (1.667€) σε περίπτωση μη τήρησης της ποινής της απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για είκοσι μία (21) ημέρες, που επιβλήθηκε στον δεύτερο εγκαλούμενο.