Κατηγορίες
Αθλήματα

Πρόκληση στην 6η ετήσια Τακτική Απολογιστική και Καταστατική Γενική Συνέλευση του «Εν Σώματι Υγιεί»

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Σωματείου Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου & Ερασιτεχνικού Αθλητισμού «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας, να συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Απολογιστική και Καταστατική Γενική Συνέλευση του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.

H Γ.Σ. φέτος θα διεξαχθεί διά περιφοράς (τηλεδιάσκεψη-Ζoom Meeting), στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του Covid-19, με τα εξής θέματα:

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός Διαχείρισης παρελθόντος έτους:

· Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

· Έγκριση Ισολογισμού 01/01/2020 – 31/12/2020

· Προϋπολογισμός 2021 και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση

2. Ανακοινώσεις & Προτάσεις από το Δ.Σ. και τα Μέλη

3. Εναρμόνιση Καταστατικού με τον νέο Αθλητικό Νόμο 4726/2020

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα Οικονομικώς Τακτοποιημένα Μέλη για το 2020 και παρελθόντων ετών.

 

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2020,ώρα 20:00

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα,

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 20:00

με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα με τον αριθμό των παρόντων μελών. Ειδικά όμως για το θέμα 3 της παρούσης επιστολής, απαιτείται απαρτία ½ των μελών με δικαίωμα συμμετοχής (Άρθρο 16 §7).

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ:

«Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Εν Σώματι Υγιεί 6η Γ.Σ. 2020

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/4813034286?pwd=bW8ycG9RZ2xwUlgrM1pCc0lmSkFSQT09

Meeting ID: 481 303 4286

Passcode: 6GS2020