Κατηγορίες
Διάφορα - Οικονομία

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των ξενοδοχείων για τα 534€ – Η διαδικασία

Ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 28 Ιανουαρίου η υποβολή της δήλωσης επιχειρήσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο για τη λήψη ειδικής αποζημίωσης αποδοχών άδειας, η οποία και ολοκληρώνεται 10 Φεβρουάριου.

Σύμφωνα με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών που ανήκουν στον Ξενοδοχειακό κλάδο, Δωδεκάμηνης –Συνεχούς Λειτουργίας για τη λήψη Ειδικής Αποζημίωσης Αποδοχών Αδείας εργαζομένων των οποίων η σύμβαση είχε τεθεί σε αναστολή εντός του 2020 (άρθρο 67 Ν. 4745/2020 Α΄ 214)», είναι διαθέσιμο προς υποβολή από τις επιχειρήσεις – εργοδότες, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», για το διάστημα από 28/01/2021 έως 10/02/2021.

περισσότερα για τη διαδικασία ΕΔΩ