Κατηγορίες
Γ Εθνική / Τοπικά

Ποινές και πρόστιμα σε τρεις ομάδες της Γ Εθνικής

Η Πειθαρχική Επιτροπή, έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις.

Επιβάλλει στον εγκαλούμενο Πολυχρόνη Χαραλαμπίδη, προπονητή του σωματείου Εθνικός Γιαννιτσών, τις εξής ποινές ι) ανάκληση του δελτίου πιστοποίησης (εισόδου στην Τεχνική Επιτροπή) και της ταυτότητας τριετίας για διάστημα έξι (6) μηνών και ιι) χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

Επιβάλλει στον δεύτερο εγκαλούμενο, Γεώργιο Μπετεινάκη, εκπρόσωπο του πρώτου εγκαλουμένου σωματείου Γιούχτας, τις εξής ποινές: (i) χρηματική ποινή οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (834€), του πρώτου εγκαλουμένου σωματείου ευθυνόμενου ως προς την εν λόγω χρηματική ποινή εις ολόκληρον με αυτόν και (ii) ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για δεκαπέντε (15) ημέρες, για πειθαρχικές παραβάσεις στον αγώνα Γ΄ Εθνικής Γιοψύχτας-Ατσαλένιος στις 16/05/2021.

Επιβάλλει στον δεύτερο εγκαλούμενο, Γεώργιο Μουρτζίλα, εκπρόσωπο του πρώτου εγκαλουμένου σωματείου Αετός Μακρυχωρίου, τις εξής ποινές: (i) χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1.000 €), του πρώτου εγκαλουμένου σωματείου ευθυνόμενου ως προς την εν λόγω χρηματική ποινή εις ολόκληρον με αυτόν και (ii) ποινή απαγόρευσης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για ένα (1) μήνα, για πειθαρχικές παραβάσεις στον αγώνα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας Δίας Δίου-Αετός Μακρυχωρίου στις 16/05/2021.

moserlx-gif-1
coffee-banner
loading...
error: Protected