Κατηγορίες
Διάφορα - Εργασιακά

Βέροια : Θέση εργασίας Εργοθεραπευτή/τριας στο Διεπιστημονικό Θεραπευτικό Κέντρο

Ζητείται Εργοθεραπευτής/τρια για να στελεχώσει την ομάδα του Διεπιστημονικού Θεραπευτικού Κέντρου, η οποία παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες λόγου, ψυχικής, φυσικής ή/και συναισθηματικής υγείας, με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών.

Περιοχή εργασίας: Βέροια

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. / T.E.I της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
• Πιστοποιημένη εξειδίκευση Sensory Integration Therapy Certification (S.I.)

Aπασχόληση:

Μερικής ή πλήρους, σύμβαση 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Δυνατότητα ασφάλισης ΙΚΑ ή με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών

error: Protected