Κατηγορίες
Διάφορα - Συνεργάτες

Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών

Μάθε εάν έχεις επιλεχθεί στο πρόγραμμα. Δήλωσε τα στοιχεία σου εδώ και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου για την διαδικασία του προγράμματος.

 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής.

 

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας σε βασικούς τομείς τεχνικών επαγγελμάτων όπως είναι οι κλάδοι μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, αισθητικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας έως 200 ωρών
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας έως 400 ωρών σε αντίστοιχες επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα.

 

Διάρκεια προγράμματος:
Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι 600 ώρες.
Ο εν δυνάμει ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο κάθε καταρτιζόμενοςαναμένεται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 2.520 €

 

Γιατί να επιλέξετε το ΚΔΒΜ Easy Education;

 • Πληρούμε όλες τις προδιαγραφέςπου θέτει το τελευταίο θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων με 20 μόνιμους εργαζόμενους και 187 άτομα δυναμικότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης προγραμμάτων ανά ώρα.
 • Άμεση έναρξητμημάτων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.
 • 4 ιδιόκτητες πλατφόρμες τηλεκατάρτισης.
 • Αίθουσες διδασκαλίας 40 τ.μ.
 • Άμεση ολοκλήρωσηαπαιτητών ενεργειών του προγράμματος.
 • 3 δομέςστο ιστορικό κέντρο της Βέροιας με συνολικό αύλιο χώρο 400 τ.μ. και εύκολη πρόσβαση για το σύνολο των εκπαιδευομένων σε σημεία κλειδιά της πόλης μας.
 • Συνολικά 550 τ.μ.χώρων διοίκησης, εκπαίδευσης και υποδοχής
 • Τήρηση όλων των απαραίτητωνμέτρων για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.
 • Διπλάσιο ποσοστόαπό το απαιτητό περί φυσικού αερισμού και φωτισμού.
 • Ταυτόχρονη μηχανική υποστήριξη εισροής φρέσκου αέρα(εναλλάκτες αέρα)

error: Protected