Διάφορα - Συνεργάτες

Δύο ΝΕΑ ειδικευμένα Προγράμματα Εκπαιδευτικών

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education υλοποιεί σε κύκλους 2 νέες εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενες επιμορφώσεις με επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Λάμψα Πέτρο.

Τα προγράμματα αποδίδουν επίσημες βεβαιώσεις παρακολούθησης από το ΚΔΒΜ Easy Education, οι οποίες μοριοδοτούνται σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε οποιαδήποτε προκήρυξη μοριοδοτεί τέτοιου τύπου βεβαιώσεις.

Οι βεβαιώσεις φέρουν ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΙΣΧΥ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ καθώς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Easy Education πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Υπουργείου Παιδείας όπως έχουν οριοθετηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης με την απόφαση: Αριθμ. 141267/Κ6.

Έναρξη Τμημάτων: 15/06/2022

Περίοδος εγγραφών έως 10/06/2022

Κόστος: Παρέχουμε 300 θέσεις για το κάθε πρόγραμμα πανελλαδικά και μπορούν να εγγραφούν με την τιμή γνωριμίας 45€ και 90€ αντίστοιχα.

 

Δήλωσε συμμετοχή εδώ!

Δήλωσε συμμετοχή εδώ!

 

Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης                                                 

Τηλέφωνο: 2311110186  (help desk 10:00 – 20:00)

Fax: 2311112908

E-mail: info@easy-education.gr

error: Protected