Κατηγορίες
B ΕΠΣ Ημαθίας - Α ΕΠΣ Ημαθίας - Γ ΕΠΣ Ημαθίας

Ανακοίνωση της ΕΠΣ Ημαθίας για τη διαδικασία έκδοσης των δελτίων

Η ΕΠΣ Ημαθίας δημοσίευσε στη σελίδα της τη διαδικασία έκδοσης δελτίων από σωματεία-μέλη της.

Αναλυτικά :

«Βάσει οδηγιών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) η διαδικασία έκδοσης των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας των ποδοσφαιριστών ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, σε ό,τι αφορά το σκέλος έκδοσης των απαιτούμενων παραβόλων, ως εξής:

ΒΗΜΑ 1
Όλα τα Σωματεία θα πρέπει να κάνουν εγγραφή και να δημιουργήσουν λογαριασμό στο e-paravola της Ε.Π.Ο. (paravola.epo.gr). Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Ένωσης στις ώρες λειτουργίας αυτής.

ΒΗΜΑ 2
Τα Σωματεία προσέρχονται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας και τους κωδικούς (username και password) του λογαριασμού που δημιούργησαν στο ΒΗΜΑ 1 στο e-paravola.

ΒΗΜΑ 3
Επί τόπου γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η έκδοση κωδικού RF από τη Γραμματεία της Ένωσης.

ΒΗΜΑ 4
Τα Σωματεία προχωρούν στο όνομα τους (του Σωματείου) στην πληρωμή των παραβολών μέσω:
α) e-banking χρησιμοποιώντας τον κωδικό RF που εκδόθηκε στο ΒΗΜΑ 3 ή
β) διά ζώσης συναλλαγής στο υποκατάστημα της τράπεζας.

ΒΗΜΑ 5
Με την ολοκλήρωση της πληρωμής έρχεται στη δηλωθείσα από το Σωματείο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποδεικτικό πληρωμής σε pdf για καθένα από τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας που έχουν πληρώσει το παράβολο στο ΒΗΜΑ 4.

ΒΗΜΑ 6
Τα Σωματεία προωθούν το ως άνω e-mail με το παράβολο του ΒΗΜΑΤΟΣ 5 στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Π.Σ. Ημαθίας (info@eps-imathias.gr) για να γίνει χρήση του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας.

ΒΗΜΑ 7
Η Γραμματεία της Ένωσης προχωράει στην αποστολή όλων των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει το Σωματείο στο ΒΗΜΑ 3, καθώς και του παραβόλου του ΒΗΜΑΤΟΣ 5, προς το Τμήμα Δελτίων της Ε.Π.Ο., το οποίο με τη σειρά του ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει την έκδοση του νέου Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, ανάλογα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.»

error: Protected