Κατηγορίες
Διάφορα

Δύο νέες θέσεις εργασίας στην Easy Education!

Το κέντρο Δια Βίου Μάθησης #Easy_Education προκηρύσσει δύο νέες θέες εργασίας με σκοπό τη #μακροχρόνια_συνεργασία:

<<1) Διοικητικής & γραμματειακής υποστήριξης>>

**Απαιτητά προσόντα**

α)Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
β)Πιστοποιητικό Πληροφορικής τουλάχιστον επιπέδου standard
γ)Πιστοποιητικό Πληροφορικής Επιπέδου proficiency(Ο/Η υποψήφιος/α για τη θέση, εάν δε το κατέχει, δύναται να το αποκτήσει και μετά τη κατάληψη της θέσης)
δ)πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
ε)Βεβαίωση παρακολούθησης Σεμιναρίου εκπαιδευτών Πληροφορικής (Εάν δε την κατέχει ο/η υποψήφιος/α δύναται να το παρακολουθήσει και 08/07/2017, προκειμένου να πληρεί τα κριτήρια)

*Επιθυμητά προσόντα*

α)Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην εκπαίδευση ενηλίκων ή άλλο
β)Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας μη τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ
γ)Κάτοχος πιστοποιητικού λογιστικής από φορέα πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο
δ)Κάτοχος πιστοποιητικού γραφιστικής από φορέα πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο

<<2)Προγραμματιστής & Κατασκευής ιστοσελίδων>>

**Απαιτητά προσόντα**

α)Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
β)Πιστοποιητικό Πληροφορικής τουλάχιστον επιπέδου standard
γ)Πιστοποιητικό Πληροφορικής Επιπέδου proficiency(Ο/η υποψήφιος/α για τη θέση, εάν δε το κατέχει, δύναται να το αποκτήσει και μετά τη κατάληψη της θέσης)
δ)πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
ε)Βεβαίωση παρακολούθησης Σεμιναρίου εκπαιδευτών Πληροφορικής (Εάν δε την κατέχει ο/η υποψήφιος/α δύναται να το παρακολουθήσει και 08/07/2017, προκειμένου να πληρεί τα κριτήρια)

*Επιθυμητά προσόντα*

α)Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην εκπαίδευση ενηλίκων ή άλλο
β)Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας μη τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ
γ)Κάτοχος πιστοποιητικού λογιστικής από φορέα πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο
δ)Κάτοχος πιστοποιητικού γραφιστικής από φορέα πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο

Παροχές

Μόνιμη θέση εργασίας
Απολαβές: Συζητήσιμες
Συνεχής εκπαίδευση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποστολή βιογραφικού έως 06/07/2017 αυστηρά στο [email protected] και μόνο σε μορφή pdf. Όλες οι υπόλοιπες αποστολές θα κρίνονται μη επιλέξιμες.