Κατηγορίες
Γ Εθνική / Τοπικά

Κέρδισαν την προσφυγή κατά του Αιγινιακού, Βελισσάρης και Ακαδημία Γιαννιτσών

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Δέχεται τύποις και ουσία την έφεση του ποδοσφαιριστή ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ του ΣΑΒΒΑ κατά της ΠΑΕ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ και της 216/2019 απόφασης της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ. Εξαφανίζει την υπ’ αριθ. 216/2019 απόφαση της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ. Κρατεί και δικάζει την από 29/01/2019 προσφυγή του εκκαλούντος. Δέχεται την προσφυγή. Αναγνωρίζει την λύση της από 21/08/2018 σύμβασης μεταξύ των διαδίκων από την 01.01.2019 με υπαιτιότητα της εφεσίβλητης. Υποχρεώνει την εφεσίβλητη να καταβάλει στον εκκαλούντα το συνολικό ποσό των 6.852,00 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της προσφυγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Δέχεται τύποις και ουσία την έφεση του ποδοσφαιριστή ΦΙΛΙΠ ΣΤΑΝΙΣΑΒΛΙΕΒΙΤΣ (FILIP STANISAVLJEVIC) κατά της ΠΑΕ ΑΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ και της 186/2019 απόφασης της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ. Εξαφανίζει την υπ΄αριθμ. 186/2019 απόφαση της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ. Απορρίπτει την από 10/10/2018 προσφυγή.

Δέχεται (κατά πλειοψηφία) την από 15.04.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 15255/15.04.2019 προσφυγή του εδρεύοντος στα Γιαννιτσά (οδός Σπαρτιάτου αριθμ. 44) και εκπροσωπούμενου νόμιμα ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ».

Υποχρεώνει την καθής η προσφυγή, εδρεύουσα στο Αιγίνιο Πιερίας (δημοτικό στάδιο “Γιάννης Παραλικίδης”) και εκπροσωπούμενη νόμιμα, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Π.Α.Ε. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ» να καταβάλει μέσω της Ε.Π.Ο. στο προσφεύγον σωματείο χρηματικό ποσό δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά (18.437,00) ευρώ με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της προσφυγής μέχρις εξοφλήσεως.