Διάφορα - Οικονομία

Πότε πληρώνονται τις αποζημιώσεις οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την καταβολή ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων, που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα του μηνός Νοεμβρίου και εφεξής.

Η πληρωμή του 50% των «χαμένων» ενοικίων θα γίνει με βάση τις δηλώσεις Covid που έχουν ήδη υποβάλλει οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα μισθώματα Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

Παράλληλα έχει ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Covid και για τα κουρεμένα ενοίκια του Δεκεμβρίου. Οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν για τα μειωμένα ενοίκια του Δεκεμβρίου από τις 15 Φεβρουαρίου.