Κατηγορίες
Αθλήματα

Αναπληρωματικό Μέλος στο ΔΣ της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ ο Αλέξανδρος Καραϊωσήφ

Εγκρίθηκε από τη Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ η είσοδος εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου που ίδρυσαν οι προπονητές Παραολυμπιακών αθλημάτων, ως όφειλε σύμφωνα με τον νέο Αθλητικό Νόμο.

Έτσι, ως πρώτος εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Προπονητών Παραολυμπιακών Αθλημάτων (ΠΑΣΥΠΠΑ) στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ ορίστηκε ο κ. Σπανούδης Γρηγόριος, προερχόμενος από την Κολύμβηση ΑμεΑ και προπονητής του Α.Σ. ΑμεΑ “Φίλιππος” Θεσσαλονίκης και αναπληρωματικός αυτού, ο κ. Καραϊωσήφ Αλέξανδρος, προερχόμενος από την Επιτραπέζια Αντισφαίριση και Τεχνικός Διευθυντής του “Εν Σώματι Υγιεί” Α.Σ. ΑμεΑ Βέροιας.

Ο εκπρόσωπος των Προπονητών είναι Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο Ν. 2725/1999, άρθρο 22, παρ.6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 11 του ν. 4809/2021/ΦΕΚ Α 102/16.06.2021) και την ΥΠΟΟΑ 639018/23.12.2022 (ΦΕΚ/Β/ 7227/31.12.2022).

Να υπενθυμίσουμε ότι στη Διοίκηση της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ υπάρχει ήδη εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών. Σκοπός των εκπροσώπων των αθλητών και των προπονητών είναι η ενεργή συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και η γνώμη τους σε θέματα που αφορούν τους αθλητές και προπονητές ως καθ ύλην αρμόδιους.

loading...
error: Protected