Ευάγγελος Μουρτζίλας

Ευάγγελος Μουρτζίλας : «Η ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα. Με τη σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο μπορεί να σκοτώσεις το μέλλον των παιδιών σου.»

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, αλλά ταυτόχρονα και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ σου, αυτομάτως σε καθιστά συμμέτοχο των μελλοντικών γεγονότων…