Κατηγορίες
Super League

Μια ακόμη….θηλειά για τον Παναθηναϊκό

Μετά την τελεσίδικη απόφαση με την οποία δικαιώνεται ο Τελάντερ για την οφειλή του Παναθηναϊκού προς το πρόσωπο του, ένα νέο…μπιλετάκι έφτασε στα γραφεία του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά για τον Γενς Βέμερ.

Αναλυτικά η απόφαση :

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών υποχρεώνει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να καταβάλει στον ποδοσφαιριστή Γενς Βέμερ το ποσόν των τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (497.822,15€) με τον νόμιμο τόκο.

Εξάλλου, υποχρεώνει την ΠΑΕ ΑΕΚ να καταβάλει στον Τιμούρ Κετσμπάγια το ποσόν των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (104.386,19€) με τον νόμιμο τόκο.»

error: Protected