Κατηγορίες
Διάφορα - Εργασιακά

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 9.000 περίπου θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας

Βγήκε η πρόσκληση και αύριο ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την κοινωφελή εργασία των 8.933 θέσεων εργασίας.

Όπως αναφέρουν τα dikaiologitika, οι προσληφθέντες θα τοποθετηθούν σε 56 δήμους και 37 φορείς εποπτείας του υπουργείου Περιβάλλοντος για 8 μήνες και με καθαρές αμοιβές 546 ευρώ.

Αναλυτικότερα στο πρόγραμμα συμμετέχουν (και) φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, πραγματοποιείται (προαιρετική) κατάρτιση, σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, με την χορήγηση voucher.

Οι ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από 1 μέχρι 3 υπηρεσίες τοποθέτησης.

0 προσωρινός πίνακας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ανακοινώνεται η έκδοσή του στον πίνακα ανακοινώσεων του αρμόδιου ΚΠΑ. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών.