Α2 ΕΠΣ Ημαθίας

Η εξαιρετική πρωτοβουλία του Μέγα Αλέξανδρου Αγίας Μαρίνας!

Χωρίς τίτλοΜία πραγματικά αξιέπαινη πρωτοβουλία ανέλαβε ο Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας και μάλιστα με όλη τη διαδικασία που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις!

Η διοίκηση της ομάδας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, ίδρυσε τη δική της Τράπεζα Αίματος όπου όσοι επιθυμούν, μπορούν να δίνουν αίμα και να σώσουν ζωές!

Αναλυτικά η ανακοίνωση και ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας :

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μέγα Αλέξανδρου Αγίας Μαρίνας συλλόγου μας ανακοινώνει ότι απο σήμερα 9/1/2017 λειτουργεί στο γενικό νοσοκομείο Βέροιας, στην αιμοδυναμική μονάδα, η τράπεζα αίματος με τον τίτλο ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. Όσοι φίλοι μας θέλουν και μπορούν, σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη της τράπεζας αίματος.»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Α.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

________________________________________
Άρθρο 1 : Ίδρυση-Έδρα
________________________________________
Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος από τα μέλη του Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας, με την επωνυμία «Τράπεζα Αίματος Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας». Η Τράπεζα Αίματος λειτουργεί σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, στο οποίο τηρείται αρχείο αιμοδοτών, και το οποίο ενημερώνει τον Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας για τα υπάρχοντα αποθέματα.

Το νοσοκομείο έχει την ευθύνη και την επίβλεψη των όρων υγιεινής κατά την αιμοδοσία και τη λήψη φιαλών αίματος καθώς και τη συντήρηση και διακίνηση των φιαλών αίματος. Έδρα της εν λόγω Τράπεζας αίματος, ορίζεται η Αιμοδυναμική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας.
________________________________________
Άρθρο 2 : Σκοπός
________________________________________
Σκοποί της Τράπεζας Αίματος είναι:
1. Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της, και όλων των φίλων και κατοίκων της Αγίας Μαρίνας εφόσον αυτό είναι δυνατό.
2. Η παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από την Τράπεζα.
3. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του Συλλόγου
________________________________________
Άρθρο 3 : Διοίκηση – Επιτροπή Αιμοδοσίας (Ε.Α.)
________________________________________
Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας. Κάθε οικονομική υποχρέωση της Τράπεζας καλύπτεται από το ταμείο του Συλλόγου.

Την ευθύνη για τη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος έχει η Επιτροπή Αιμοδοσίας (Ε.Α.), η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη (Καλαιτζιδης Ανδρ., Χατζης Θ., Αποστόλου Αθ.) της Τράπεζας Αίματος, που ορίζονται από το Δ.Σ. του Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας. Ένα εκ των μελών της Ε.Α. ορίζεται Πρόεδρος (Καλαιτζίδης Ανδρέας) και έχει και την ευθύνη εκπροσώπησης της Τράπεζας Αίματος. Η θητεία της Ε.Α. είναι διετής και διάρκειας ισόχρονης όσο και η θητεία του Δ.Σ. του Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας. Αντικατάσταση μέλους της Ε.Α. μπορεί να γίνει με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου.

Η Ε.Α. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του αίματος και την κύρια ευθύνη για τη διαρκή εξασφάλιση δυνατότητας εξυπηρέτησης των μελών και την παρακολούθηση αιμοδοτών και αιμοληπτών για τη συνεπή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους.

________________________________________
Άρθρο 4 : Υποχρεώσεις της Επιτροπής Αιμοδοσίας (Ε.Α.)
________________________________________
Η Επιτροπή Αιμοδοσίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Την ευθύνη για την οργάνωση εκδηλώσεων και την περιοδική έκδοση ανακοινώσεων με σκοπό την υπογράμμιση της ανάγκης για εθελοντική αιμοδοσία.
2. Την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να δημοσιεύει ανακοινώσεις για την διενέργεια τακτικής αιμοδοσίας τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο καθώς και την διενέργεια έκτακτης αιμοδοσίας κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο ένεκα εκτάκτων αναγκών.
3. Την τήρηση ονομαστικού αρχείου (δύναται και ηλεκτρονικό) αιμοδοσίας Τράπεζας Αίματος και λήψης φιαλών. Στο αρχείο αυτό θα περιλαμβάνεται η προσωπική καρτέλα του κάθε μέλους-αιμοδότη με στοιχεία του προσωπικού αποθεματικού σε αίμα καθώς και τη συνολική κατάσταση διαχείρισης της τράπεζας αίματος με την κατάσταση του συνολικού αποθεματικού.
4. Την έκδοση εντολών (αριθμός φιαλών και ομάδα αίματος) παραχώρησης αίματος προς το νοσοκομείο που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Ε.Α. Η έγκριση για τη χορήγηση ποσότητας αίματος σε κάποιο μέλος της Τράπεζας ή συγγενούς του, δίνεται μετά από γραπτή αίτηση του μέλους σε ειδικό έντυπο που φέρει το ονοματεπώνυμό του, την ημερομηνία, τον αριθμό των φιαλών αίματος, την πλήρη διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνό του και τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας.
5. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή κατά τις μη εργάσιμες ή νυχτερινές ώρες, μπορεί να δοθεί και προφορική εντολή από οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α. αλλά την επόμενη εργάσιμη ημέρα εκδίδεται απαραίτητα και η γραπτή εντολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο ή κάποιο από τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Α. εφόσον αυτός αδυνατεί.
________________________________________
Άρθρο 5 : Μέλη
________________________________________
Τα μέλη της Τράπεζας Αίματος διακρίνονται σε τακτικά και μη τακτικά. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλα τα μέλη του Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας. και έξω από αυτόν, που είναι εθελοντές αιμοδότες και έχουν ενταχθεί στην Τράπεζά. Μη τακτικά μέλη ονομάζονται όσα μέλη του Συλλόγου και έξω από αυτόν δεν μπορούν να είναι εθελοντές αιμοδότες.

Εγγραφή και διαγραφή μέλους στην Τράπεζα Αίματος πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας. Το κάθε μέλος της Τράπεζας Αίματος καταχωρείται σε ειδική καρτέλα, η οποία ενημερώνεται κάθε φορά που προσέρχεται για αιμοδοσία.
________________________________________
Άρθρο 6 : Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών
________________________________________
α. Κάθε τακτικό μέλος της Τράπεζας Αίματος μπορεί να ζητήσει αίμα για δικές του ανάγκες ή ανάγκες άλλων (παιδιά, γονείς, συζύγους, συγγενείς Α΄βαθμού). Δεν καλύπτονται ανάγκες που αφορούν αιμοληψία λόγω χρόνιων παθήσεων. Η χορήγηση σ΄ αυτούς, των μονάδων αίματος, γίνεται με τη μορφή του δανεισμού. Δηλαδή υποχρεούνται οι δανειζόμενοι να επιστρέψουν τις μονάδες αίματος, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα που διαμορφώνεται ως εξής:
1. Μέχρι δύο [2] φιάλες αίματος, επιστροφή σε τέσσερις [4] μήνες από την ημερομηνία δανεισμού.
2. Μέχρι τέσσερις [4] φιάλες αίματος, επιστροφή μέσα σε διάστημα έξι [6] μηνών από την ημερομηνία δανεισμού, τουλάχιστον του ήμισυ (50%) των φιαλών.
3. Για ποσότητα μεγαλύτερη των τεσσάρων [4] φιαλών, θα αποφασίζει η Ε.Α. της Τράπεζας Αίματος για το χρονικό διάστημα και τον αριθμό των φιαλών αίματος που θα επιστραφούν.

β. Τα μη τακτικά μέλη της Τράπεζας εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχει απόθεμα αίματος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Εάν κάποιος από τους συγγενείς των μελών της Τράπεζας Αίματος, ενώ έχει δανεισθεί ποσότητα αίματος δεν επιστρέψει ισόποση με τη δανειζόμενη ποσότητα αίματος μέσα στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο παρόν άρθρο, δεν μπορεί στο μέλλον να κάνει χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας.

δ. Κάθε μη τακτικό μέλος της Τράπεζας που εξυπηρετήθηκε αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέφει την ποσότητα αίματος που πήρε μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

ε. Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στις αιμοδοσίες που οργανώνει ο Σύλλογος τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο.

στ. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας και να συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

ζ. Ο ενδιαφερόμενος για αιμοληψία υποβάλει γραπτό ή προφορικό αίτημα ανάλογα με το επείγον της περίπτωσης, σε οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α. Το αίτημα συνοδεύεται και με την αντίστοιχη βεβαίωση του νοσοκομείου ή κλινικής όπου νοσηλεύεται ο/η ασθενής και θα αναγράφεται η ανάγκη του σε αίμα (ποσότητα και ομάδα). Ενημερώνεται ο Πρόεδρος της Ε.Α., ο οποίος με υπογεγραμμένο υπηρεσιακό σημείωμά του, προς την αιμοδυναμική μονάδα του Νοσοκομείου, αιτείται τον αντίστοιχο αριθμό φιαλών για τον ασθενή-λήπτη, όπου κι αν νοσηλεύεται. Υπηρεσιακό Σημείωμα δύναται σε περίπτωση κωλύματος να υπογράφει εκτός του Προέδρου και οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α.
________________________________________
Άρθρο 7 : Αιμοληψία – αριθμός φιαλών – ανώτατα όρια
________________________________________
Το αίμα που δίνει κάθε μέλος κατανέμεται μεταξύ του προσωπικού του αποθεματικού και του αποθεματικού της Τράπεζας σε αριθμό συνολικών φιαλών 60% και 40% αντίστοιχα στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη κάθε φορά ακέραια φιάλη.

Το κάθε τακτικό μέλος μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να χρησιμοποιήσει με δική του απόφαση και πρωτοβουλία το σύνολο του προσωπικού του αποθεματικού που διαθέτει εκείνη τη στιγμή, για τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 6α μετά από σχετική αίτηση στην Ε.Α.

Ο κάθε αιμοδότης – μέλος μπορεί επίσης, εφόσον χρειαστεί, να ζητήσει μέχρι το 10% από το διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή κοινό αποθεματικό μόνο για προσωπική ανάγκη ή για κάλυψη αναγκών αδελφών, γονέων, παιδιών και συζύγου και αφού προηγουμένως έχει εξαντλήσει το σύνολο του προσωπικού του αποθεματικού.

Σε μέλη του συλλόγου που αδυνατούν να δώσουν αίμα κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης δύναται να δοθεί αριθμός φιαλών μέχρι 10% από το διαθέσιμο κοινό αποθεματικό μετά από σχετική αίτηση και αντίστοιχη απόφαση της Ε.Α. και μόνο για προσωπική χρήση.
________________________________________
Άρθρο 8 : Πρώτη αιμοδοσία
________________________________________
Το αίμα που δίδεται από τα μέλη κατά την πρώτη αιμοδοσία που θα διενεργήσει η Ε.Α. θεωρείται προσωπικό αποθεματικό του κάθε μέλους.
________________________________________
Άρθρο 9 : Παράγωγα αίματος κ.λπ.
________________________________________
Στην ίδια τράπεζα δύναται να φυλάσσονται και παράγωγα αίματος, όπως αιμοπετάλια κ.λπ, δικαίωμα λήψης των οποίων έχουν μόνο όσοι προσφέρουν τέτοια.
________________________________________
Άρθρο 10 : Διαγραφή μέλους – Οικειοθελής αποχώρηση μέλους
________________________________________
Όποιο μέλος δεν συμμετέχει τουλάχιστον σε μία αιμοδοσία ανά έτος, χωρίς να υπάρχει βεβαιωμένη ιατρική απαγόρευση που να το επιβάλλει, δικαιούται τη λήψη αίματος μόνο από το προσωπικό αποθεματικό και μέχρις εξάντλησης αυτού, και αφού έχει κληθεί προηγουμένως από την Ε.Α.

Μετά την εξάντληση του προσωπικού αποθεματικού του μέλους και εφόσον εξακολουθεί να μην καταθέτει αίμα στην Τράπεζα, το μέλος διαγράφεται από την Τράπεζα Αίματος με απόφαση του Δ.Σ. του Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας, κατόπιν εισήγησης της Ε.Α. και παύει να αντλεί οποιοδήποτε δικαίωμα στην Τράπεζα Αίματος είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Άρση της διαγραφής επιτυγχάνεται, επίσης αυτοδίκαια, με την προσφορά από το συγκεκριμένο μέλος τουλάχιστον δύο (2) φιαλών αίματος, η μία εκ των οποίων να είναι του ιδίου, εφόσον ιατρικώς επιτρέπεται.

Δεν αποκλείεται ή διαγράφεται σε καμία περίπτωση, μέλος της Τράπεζας Αίματος που προσέρχεται για αιμοδοσία και δεν του επιτρέπεται ιατρικώς, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα διαρκεί η ιατρική απαγόρευση.

Μέλος δύναται να αποχωρήσει οικειοθελώς από την Τράπεζα Αίματος μετά από έγγραφη δήλωση αποχώρησης του στην Ε.Α. Το αποθεματικό των φιαλών αίματος που υπάρχουν στην προσωπική του καρτέλα, διαχειρίζονται από την Ε.Α.
________________________________________
Άρθρο 11 : Διάλυση Τράπεζας
________________________________________
Η Τράπεζα Αίματος καταργείται εφόσον προηγηθεί διάλυση του Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας ή με απόφαση των 2/3 της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ του συλλόγου, μετά από αντίστοιχο αίτημα της Ε.Α. και εφόσον συντρέχουν πασιφανείς λόγοι που κάνουν αδύνατη τη λειτουργία της.

Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας Αίματος το συνολικό απόθεμα σε αίμα περιέρχεται αναλογικά και κατ’ αντιστοιχία ως προσωπικό απόθεμα στα μέλη που το έχουν καταθέσει ή περιέρχεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας».
________________________________________
Άρθρο 12 : Τροποποίηση Κανονισμού
________________________________________
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος, επικυρώνεται και τίθεται σε ισχύ ή τροποποιείται με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιεί ή να συμπληρώνει ή να καταργεί μέρος ενός άρθρου ή άρθρο ή άρθρα του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, που αποτελείται από δεκατρία [13] άρθρα, ή ακόμα και ολόκληρο τον Κανονισμό, μετά από απόφασή του, σε περίπτωση διαφοροποίησης ή απόκλισης του σκοπού της Τράπεζας Αίματος.
________________________________________
Άρθρο 13 : Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις
________________________________________
Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δε ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό αντιμετωπίζεται με απόφαση της Επιτροπής Αιμοδοσίας ή του Δ.Σ. του Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας.

Το ΔΣ του συλλόγου, δεσμεύεται να γνωστοποιεί εγκαίρως και εγγράφως, τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος (που προκύπτει από το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου) στα μέλη της και στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας», καθώς επίσης να τηρεί στο αρχείο του, τις καταστάσεις αιμοδοτών αλλά και διαχείρισης των μονάδων αίματος της Τράπεζας.
Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το ΔΣ του Α.Σ Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας