Κατηγορίες
Διάφορα

Η ημερομηνία πληρωμής για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης

Ανακοινώθηκε σήμερα 21/4 η ημέρα πληρωμής και πίστωσης των χρημάτων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) μηνός Μαρτίου στους δικαιούχους.

Όπως αναφέρουν τα dikaiologitika.gr, σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Εργασίας κ. Αχσιόγλου για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους σαράντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 40.945.782,86) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2017, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Απριλίου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 187.187 (εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά).

Η πίστωση του ΚΕΑ θα ξεκινήσει από τις απογευματινές ώρες της 27ης Απριλίου 2017, στους θα έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση στους δικαιούχους της επομένη 28/04/2017.

Με την επόμενη πληρωμή θα πιστωθούν τα χρήματα όσοι έχουν κάνει αίτηση και έχουν εγκριθεί μέχρι και το τέλος Μαρτίου ενώ τα μισά χρήματα- εφόσον ξεπερνούν τα 100 ευρώ- θα πιστωθούν στις προπληρωμένες κάρτες.

error: Protected